Tietosuojaseloste

Evolum Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä on Evolum Oy:n henkilötietolain (10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

Evolum Oy
1451192-8

Yhteystiedot:
Hämeentie 103 A
00550 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Evolum Oy / Jukka Isotalo
Hämeentie 103 A
00550 HELSINKI
040 73 73 736
jukka.isotalo@evolum.fi

 1. Rekisterin nimi

Evolum Oy uutiskirjerekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Evolum Oy:n uutiskirjerekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon ja erilaisista yrityksen uutisista ja tapahtumista kertomiseen.

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan uutiskirjeen Evolum Oy:n evolum.fi -sivuston kautta.

Sähköpostimarkkinoinnin ulkoinen rekisterinpitäjä on MailChimp. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta

6. Säännönmukaiset tietojen käsittely ja tietojen luovutus

Luovutamme tietoja MailChimpille sähköpostimarkkinointirekisterin pitoa varten. Yritys kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja se noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakas haluaa.
 • Uutiskirjeen tilauslistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme sähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.
 1. Rekisteröidyn mahdollisuudet vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn

Tarkistus-, korjaus- ja kielto-oikeus

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata ja kieltää rekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja. Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Uutiskirjeen tilauslistaa käsittelee Jukka Isotalo.

10. Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.