Japanese Jag besökte ön Murano i Italien när jag var sex år. Då gav en glasblåsare mig en liten rubinröd glasboll som present. Den gjorde mig intresserad av glas och formgivning av glas. Jag studerade glasdesign vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors och Konstfack i Stockholm. På grund av miljöfrågor valde jag returglas som mitt viktigaste material, utav vilket jag gjorde mina första föremål år 1989.

Jag tillverkar mina produkter för hand genom att slipa och polera sådana glasflaskor som inte återuppfylls i Finland. Jag dekorerar föremålen med blästring och använder inte syrapolering av glas.

Då jag tillverkar mina produkter, smälter jag inte glas utan använder mig av de ursprungliga formerna av föremålet. Det möjliggör en lägre energikonsumtion – bara några procent – än vid värmebearbetning av nymaterial.

Det planglas som jag använder i mina produkter tillskär och polerar jag utav överskottsbitar från ett glasmästeri. Trädelar i produkterna är av linoljebehandlad al.

Jag anskaffar materialet för mina produkter från finaste restaurangen i Helsingfors trakten och genom Alkos logistik.

Vår jordklot är ett begränsat utrymme, som inte tål ohejdad tillväxt. För min egen, liten del vill jag medverka till att mänskligheten kan bibehålla möjligheten att beundra sin existens.

Som konsthantverkare strävar jag till att nå en högklassig kombination av intellekt och känslor utan att göra några kompromisser.

Jukka Isotalo